Social Business


"The best thing a human being can do is to help another human being know more"

Charlie Munger


Naast het aanbieden van commerciële herstructurerings- en financieringsoplossingen besteedt OTRIM ook veel tijd & passie aan maatschappelijke betrokkenheid.

Zo is OTRIM aangesloten bij de vereniging zonder winstoogmerk Over Rood.

Een vrijwilligersorganisatie waar ondernemers andere ondernemers helpen die in de problemen zijn gekomen. Assistentie wordt verleend om een goede administratie op te zetten, schulden in kaart te brengen en proberen weg te werken. Sparringsessies met z.z.p.’ers om problemen niet alleen aan te zien komen, maar vooral zo snel mogelijk op te zien lossen.

Daarnaast is OTRIM aangesloten bij Qredits.

Qredits helpt ondernemers bij het succesvol starten van een bedrijf, verstrekt bedrijfskredieten, maar bovenal biedt Qredits kennis aan door middel van coaching en training voor ondernemers. OTRIM is bij Qredits aangesloten als vrijwilliger & crisiscoach voor kleinere bedrijven / zzp’ers die in moeilijkheden verkeren.

Tot slot is OTRIM actief als commissaris bij woningcorporaties.

Hierbij is de doelstelling dat ook huishoudens beneden een bepaald inkomen en vermogen recht hebben op een betaalbare, beschikbare en kwalitatief goede huurwoning.


blokken samen

Oog voor sociaal-ethische en maatschappelijke aspecten: OTRIM