Privacyverklaring


Artikel 1.

OTRIM B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en derhalve de gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Artikel 2.

De persoonsgegevens bewaart OTRIM B.V. niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Artikel 3.

Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Artikel 4.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen waarna wij zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 5.

OTRIM B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Artikel 6.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van verzamelde persoonsgegevens , neem dan contact op met OTRIM B.V. via oscar.temminck@otrim.nl