Herstructurering


"Success is not final, failure is not fatal; it is the courage to continue that counts"

Winston Churchill


Groeipijnen

Een herstructurering hoeft niet altijd in een crisissituatie plaats te vinden. Sterker nog, groeiambities kunnen hand in hand gaan met groeipijnen.

Specifieke expertise en ondersteuning:

Focus aanbrengen en “embedded” binnen het bedrijf medewerkers in hun kracht zetten

Contactpersoon richting accountant, financier, huurders en andere stakeholders

Liquiditeitspositie bewaken, huurachterstanden oplossen

Deal captain bij aan- en verkoop van vastgoed

Onderhandelingen met vakbonden, OR, crediteuren, fiscus

Claims & rechtszaken management

Directievoering & raad van toezicht (buitenlandse) vennootschappen

Onafhankelijk klankbord om samen op zoek te gaan naar realistische oplossingen die praktisch haalbaar zijn.

Crisissituatie

Wij maken een analyse van de urgente zaken:

  • Inschatting liquiditeitspositie op dag-, week- en maandbasis
  • Beoordelen acute verplichtingen
  • Communicatieplan (hoe en wanneer communiceren met wie met welke boodschap)

Stabiliseren van de situatie en grote problemen klein en beheersbaar maken.

Managen van betrokken stakeholders (geldverschaffers, klanten, medewerkers en overheidsinstanties zoals de fiscus).

Operationele verbetermaatregelen doorvoeren zodat u weer verder kunt.


blokken samen

Rode draad bij herstructureringen is het overzicht te bewaren, hoofd- en bijzaken onderscheiden en bij tegenslagen door te gaan waar anderen stoppen. Obstakels wegnemen & ondernemers ontzorgen; OTRIM